Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

   Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı ünitelerinde, 657 sayılı Devlet …

   Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

   Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

   Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

   KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

   Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı ünitelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlara toplam 20 adet kontratlı işçi alınacaktır.

   1. GENEL VE ÖZEL KURALLAR

   1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşıyor olmak.

   1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

   1.3. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

   1.4. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanından ilgili puan çeşidinden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan tipinden farklı puan cinsinden yahut ilgili puan cinsinde 60 puanın altında puanla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

   1.5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak yahut tecilli olmak.

   2. MÜRACAAT TAKVİMİ, MÜRACAAT ADRESİ VE BAĞLANTI BİLGİLERİ

   2.1. Müracaat Takvimi

   İlan Yayım Tarihi : 02 Şubat 2022

   Müracaat Başlangıç Tarihi : 02 Şubat 2022

   Son Müracaat Tarihi : 16 Şubat 2022 (Mesai Bitimi)

   Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://erzurum.edu.tr/

   Üniversite zarurî hallerde müracaat takviminde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ.

   2.2. Müracaat Adresi ve İrtibat Bilgileri

   Adayların müracaat formu ve ilanda başvuracakları konum için istenilen evrakları eksiksiz halde müracaat müddeti içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müddeti içinde yapılmayan ve eksik evraklı müracaatlardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (Başvurularını şahsen yapamayacak adaylar noter onaylı vekalet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir)

   Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

   3. MÜRACAATTA İSTENİLEN EVRAKLAR

   3.1. Kontratlı İşçi Konumlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar;

   -Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),

   – Özgeçmiş,

   – 2020 KPSS Sonuç Evrakı,

   – 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

   – İsimli Sicil Evrakı, (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

   – Güvenlik işçisi için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı,

   – Sertifika istenilen durumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

   – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak. (e-Devletten alınan kare kodlu evraklar kabul edilir.)

   – Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

   – Diploma yahut Mezun Dokümanı, (e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

   – Müracaat müddeti içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik vazifelisi konumları için vücut kitle endeksini gösterir dokümanın aslı (resmi yahut özel sıhhat kuruluşlarından/merkezlerinden müracaat mühleti içerisinde alınan evrakta uzunluk uzunluğu ile vücut kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

   4. ÖBÜR AÇIKLAMALAR VE DEĞERLİ KONULAR

   – Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

   – “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Yine işe Alınma başlıklı Ek 1 inci unsurunun (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli işçinin, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına karşıt durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama kademesinde ilgili dokümanın ibrazı istenecektir.)

   – Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

   – Kontrat yapmaya hak kazanan adaylar kontratta belirtilen vazife yerinde ikamet etmek zorundadır.

   – Adaylar tıpkı ilan devri içerisinde özel kurallarını taşıdığı yalnızca bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

   – Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrak müracaat formuna eklenecektir.

   – Dayanak çalışanı konumlarına ilişkin vazife tariflerindeki işler adayları bilgilendirmek maksadıyla yazılmıştır. Yönetim iş ve süreçlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni vazifeler ekleme hakkını gizli fiyat.

   5. YERLEŞTİRME SÜREÇLERİ

   – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı eki Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar çerçevesinde, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın, genel kaideler ile konumla ilgili aranan özel kuralları taşıyan adaylar ortasından 2020 yılına ilişkin KPSS (B) kümesi olmak üzere puan sıralaması temel alınmak suretiyle yerleştirme süreci yapılacaktır.

   – İlan edilen durum sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

   – Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kaideleri taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan koşulları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

   – KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı konuma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Durum için belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

   – Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.

   – Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu şahıslara kurumumuzca bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

   – Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

   – İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

   1173/1-1

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.