ÖSYM, 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

   Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: KONTRATLI BİLİŞİM İŞÇİSİ GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU (2022) Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve …

   ÖSYM, 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

   Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

   KONTRATLI BİLİŞİM İŞÇİSİ GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU (2022)

   Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve İdaresi Daire Başkanlığı buyruğunda istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı istihdamına Ait Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmelik”in sekizinci unsuru uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak kontratlı bilişim işçisi durumunun 10 (on) katı aday ortasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek kelamlı imtihan sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran 6 (altı) Kontratlı Bilişim İşçisi alınacaktır.

   I- MÜRACAAT KURALLARI

   A-GENEL KOŞULLAR (NİTELİKLER);

   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda yazılı genel şartları taşımak,

   b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

   c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu hususta belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt mukavele fiyat tavanının 2 katı ödenecek konumlar için müracaat yapabilirler.)

   d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, başkaları için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin bilişim işçisi olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Müddetlerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.)

   e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

   f) Doküman olarak öğrenilen programlama lisanlarının belirtildiği onaylı lisans yahut lisansüstü transkript dokümanı yahut mezun olunan kısımdan alınan eğitimi yapılan programlama lisanlarını belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama lisanlarını gösteren onaylı yazı yahut eğitim kurumlarından alınan kurs iştirak sertifikaları üzere evraklar kabul edilir,

   g) Yeterli derecede yazılı / kelamlı İngilizce bilmek,

   h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve başka kuralları kabul etmek,

   ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut muaf olmak,

   j) Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü bağlantı ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak,

   k) Ağır iş ortamında, küme içinde çalışma ve paylaşım kanısını benimsemek,

   l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

   m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

   B-ÖZEL KOŞULLAR;

   BİLGİSAYAR AĞLARI UZMANI (1 KİŞİ)

   Genel Nitelikler:

   Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu sisteminin bozulmasına yol açabilecek kritik tıptaki dataların bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç yahut 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel kesimdeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı yahut bilgisayar ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

   Lokal alan ağ (LAN), sanal lokal alan ağ (VLAN), geniş alan ağ (WAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

   CISCO, Juniper ve HP Omurga, kenar ağ anahtarı ve router idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen Wireshark yazılımı konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   ISO 27001 Bilgi Güvenliği İdare Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk tahlili ve risk idaresi mevzularında uygulama bilgisine sahip olmak,

   Olay ve olay idaresi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,

   Yazılı ve kelamlı irtibat marifetlerine, analitik niyet ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

   Tercih Sebepleri:

   CCNP (Cisco Certified Network Professional), FSCA (Forescout Certified Administrator) yahut JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

   Felaket Kurtarma Merkezi konseyimi, idaresi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak.

   KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ)

   Genel Nitelikler:

   Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu sisteminin bozulmasına yol açabilecek kritik cinsteki bilgilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç yahut 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel kesimdeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

   WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Penetrasyon testi, olay sürece ve berbat maksatlı yazılım ayıklama süreçleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   SIEM ve log idaresi konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği mevzularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Şimdiki taarruz tiplerine ve taarruz emelli araçların kullanımına hakim olmak,

   Sunucu mimarileri, bilgi depolama, sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve bu teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

   Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

   Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm üzere zararlılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

   Yazılı ve kelamlı bağlantı maharetlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

   Tercih Sebepleri:

   ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

   OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 yahut gibisi offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

   CEH sertifikasına sahip olmak,

   VMware sanallaştırma eserlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

   Bilakis Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

   Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak. (perimeter defense, veri loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi)

   .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)

   Genel Nitelikler:

   .Net ortamlarında ileri düzey yazılım geliştirme bilgi ve maharetine sahip olmak ve bu alanda en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

   C# yazılım lisanına çok yeterli bilmek ve düzgün derecede tecrübe sahibi olmak,

   ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

   JQuery, Javascript, AJAX, HTML, CSS vb. Web teknolojilerine hakim ve tecrübeli olmak,

   Web servisleri,SOAP, REST, WCF üzere teknolojilere hakkında bilgi sahibi olmak,

   WPF, MVVM ve Prism Framework mevzularında bilgi sahibi olmak,

   ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

   .Net Core ortamları hakkında bilgi sahibi olmak,

   Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) bahislerinde bilgi sahibi olmak,

   MSSQL bilgi tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function mevzularına hakim olmak,

   Bilgi tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübeli olmak,

   Yazılım mimari ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması bahislerinde bilgi sahibi olmak,

   Versiyon Denetim Sistemlerini (TFS, GIT yahut SVN) kullanmış olmak,

   Visual Studio yazılım geliştirme programının kullanabiliyor olmak.

   Tercih Sebepleri:

   RabbitMQ hakkında bilgi sahibi olmak,

   Redis hakkında bilgi sahibi olmak,

   NPM hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

   NodeJS hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

   Microservisler hakkında bilgi sahibi olmak,

   IIS ve Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

   Visual Studio Code kullanımında tecrübeye sahip olmak,

   Kendo UI of Telerik hakkında bilgi sahibi olmak,

   Angular, Vue.js ve React.js web teknolojilerinden en az birini bilmek,

   Windows Servislerinin geliştirilmesi konusuna hakim olmak,

   Scrum ve Agile metotlarını bilmek,

   iş Tarifi:

   .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

   .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak Başkanlık gereksinimi yazılımları geliştirmek,

   Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli data tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

   Büyük datalar ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli datalarda veri sürece yapmak.

   JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)

   Genel Nitelikler:

   Çok Düzgün derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve marifetine sahip olmak ve bu alanda en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

   Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme hususlarında tecrübeli olmak,

   Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Veri JPA yahut benzerilerini kullanmış olmak,

   MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

   Web servisleri, SOAP, REST üzere teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

   Versiyon Denetim Sistemlerini (GIT yahut SVN) kullanmış olmak,

   Objeye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring hususlarında tecrübe sahibi olmak,

   JQuery, CSS, JavaScript, HTML üzere web teknolojilerinde tecrübeli olmak,

   Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

   Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) hususlarında bilgi sahibi olmak,

   Sonatype nexus, Jenkins hakkında tecrübe sahibi olmak,

   Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında tecrübe sahibi olmak.

   Tercih Sebepleri:

   Java SE, Java EE yahut Java ME sertifika kategorilerinin rastgele birinden sertifika sahibi olmak,

   Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde misyon almış olmak,

   Redis, ElasticSearch, RabbitMQ üzere servis ve uygulamalarda tecrübeli olmak,

   İster idaresi hakkında bilgi sahibi olmak.

   İş Tarifi:

   Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

   Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli data tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

   Büyük bilgiler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli bilgilerde data sürece yapmak.

   KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ)

   Genel Nitelikler:

   İleri derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve hünerine sahip olmak ve bu alanda en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,

   Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme mevzularına hakim olmak,

   Java web çerçeveleri, Spring, Spring Boot, Spring MVC, Spring Veri JPA, Spring Security yahut benzerilerini kullanmış olmak,

   JPA, Hibernate ve ORM araçlarında tecrübe sahibi olmak,

   Redis, RabbitMQ uygulamalarında tecrübeli olmak,

   Filebeat ve ELK stack tecrübesi olmak,

   MsSqlServer, SQL/TSQL ve bilgi tabanı tasarımı konusunda bilgili olmak,

   Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

   Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında tecrübe sahibi olmak,

   Versiyon denetim araçları ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Performans optimizasyon konusunda tecrübeli olmak,

   Agile proje idare süreçleri hakkında tecrübeli olmak,

   Java yazılım geliştirme gruplarında takım liderliği durumunda çalışmış olmak,

   Objeye yönelik prensipler, tasarım desenleri, refactoring, clean code hakkında bilgi sahibi olmak,

   Bilişim projelerinde kontrat ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Analitik düşünebilen, kadro çalışmasına yatkın, irtibat marifeti yüksek ve gerilimli şartlar altında yanlışsız kararlar verebilen biri olmak.

   Tercih Sebepleri:

   Java SE, Java EE yahut Java ME sertifika kategorilerinin rastgele birinden sertifika sahibi olmak,

   HTML, CSS, javascript, react teknolojilerinde tecrübeli olmak,

   Rancher kullanmış olmak,

   Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde vazife almış olmak,

   İster idaresi hakkında bilgi sahibi olmak.

   iş Tarifi:

   Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

   Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli data tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

   Büyük datalar ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli bilgilerde veri sürece yapmak,

   Gerektiğinde grup liderliği durumunda vazife almak.

   SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ)

   Genel Nitelikler:

   En az 1000 (bin) faal kullanıcıya sahip; Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

   Linux sunucu işletim sistemlerinin suramı, yapılandırması, idaresi, muvaffakiyetim artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

   LDAP, DNS, DHCP, evrak paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında suram, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

   Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda tecrübeli olmak,

   Kabuk programlama ile otomasyon komut belgeleri oluşturabilmek,

   Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb) hakim olmak,

   Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

   Sunucu sanallaştırma konusunda suram, yapılandırma ve idare tecrübesine sahip olmak,

   Data depolama, RAID disk yapısı, SAN, NAS aygıtları konusunda tecrübeli olmak, bunların mevcut sistemler ile alakalarını kurabilmek ve yönetebilmek,

   Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin heyetim, idare, sorun giderme mevzularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Temel ağ bilgisine sahip olmak,

   Data Merkezi idaresi konusunda tecrübeli olmak,

   İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak mahallî ağ ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan siyasetler hakkında bilgi sahibi olmak.

   Tercih Sebepleri:

   Microsoft Windows tabanlı sunucu sistemlerinde tecrübeli olmak,

   Redis, ElasticSearch, RabbitMQ üzere servis ve uygulamalarda tecrübeli olmak,

   Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

   Data tabanı sunucularının idaresi konusunda bilgi sahibi olmak,

   E-posta servislerinin yapılandırılması ve idaresi konusunda âlâ derecede yönetici düzeyinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

   II-İSTENİLEN MÜRACAAT FORMU, DOKÜMANLAR, YERİ VE TARİHİ

   İstenilen Evraklar

   a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim İşçisi Müracaat Formu”,

   b) Lisans diploması yahut okul çıkış dokümanının e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı yahut noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik evrakının onaylı örneği)

   c) KPSSP3 sonuç dokümanı, Doküman ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir,

   d) İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan öbür yabancı lisan imtihanlarından alınan ve ÖSYM İdare Heyeti tarafından belirlenen “Yabancı Lisan İmtihanları Eşdeğerlikleri” ne nazaran kabul edilen YDS dengi puanı gösterir doküman. (Yabancı lisan imtihan sonuç evrakları, doküman üzerinde geçerlilik mühleti belirtilmemiş ise 5 yıl mühletle geçerlidir.) Doküman ibraz etmeyenlerin yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,

   e) Ayrıntılı özgeçmiş dokümanı,

   f) Yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğine dair doküman,

   h) Sahip olunan sertifikalar,

   ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan yahut e-Devlet çıktısı.

   Üstte sayılan dokümanların son müracaat tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi kaidedir. Bu evraklar, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

   Müracaat Formu

   Adayların imtihana katılabilmesi için İmtihan Müracaat Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle üstte belirtilen evraklarla birlikte 31.01.2022 – 14.02.2022 tarihleri ortasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen yahut son müracaat tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak halde posta ile yapılması gerekmektedir.

   Son müracaat tarihi 14.02.2022 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler yahut başka sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik doküman ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

   Adaylar tüm imtihan duyurularını http://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. Ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.

   III- MÜRACAAT SONUÇLARININ DUYURULMASI

   Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve özel koşulları sağlayan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanlarında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak kontratlı bilişim işçisi konumunun 10 (on) katı aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

   Bu sıralamaya nazaran son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı kelamlı imtihana kabul edilecektir.

   Giriş imtihanı kelamlı yordamı ile 08.03.2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, Ihsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Birebir gün bitmemesi halinde takip eden günlerde kelamlı imtihana devam edilecektir. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylara, imtihan yeri ve tarihi bilgileri, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden bildirilecektir.

   IV- KIYMETLENDİRME

   Kelamlı imtihanda adaylara başvurduğu takım konumuna uygun olarak aşağıda belirtilen mevzulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.

   1- Yazılım Mühendisliği,

   2- Proje İdaresi,

   3- Bilgi tabanı tasarımı ve idare sistemleri,

   4- Programlama Lisanları (Java, C#, C++),

   5- Web tabanlı uygulama,

   6- Bilgisayar Ağları,

   7- Bilgi Güvenliği,

   8- İşletim Sistemleri,

   9- Sunucu Sistemleri ve sanallaştırma,

   10- Yazılım mimarisi,

   11- İş zekası süreçleri.

   12- Konumla ilgili öteki mevzular,

   13-Uygulama (Komisyon, adaylardan başvurdukları takım durumu ile ilgili soruları uygulamalı olarak bilgisayar başında cevaplamalarını isteyecektir. Adaylar, kendilerinden beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve verdikleri karşılıkların ilgili sorulardan beklenilen en uygun tahlile yakınlığı derecesine nazaran değerlendirilecektir.)

   İmtihan sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir.

   MUKAVELE FİYATI

   Aylık brüt mukavele fiyat tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususuna nazaran istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararının 3 üncü hususunda tespit edilen kontrat fiyatı tavanı olan (Ocak-Temmuz 2022) tarihleri ortası belirlenen brüt fiyat 11.488,07.- TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde kümeler dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır. Lakin Kurum, tavan fiyatının altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

   ÖSYM, 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

   İlan olunur.

   1093/1-1

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.