Sakarya Üniversitesi 2 İşçi Alacak

   Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI Sakarya Üniversitesi ve bağlı ünitelerde çalışmak üzere Daima Emekçi alımı …

   Sakarya Üniversitesi 2 İşçi Alacak

   Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

   DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

   Sakarya Üniversitesi ve bağlı ünitelerde çalışmak üzere Daima Emekçi alımı yapılacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 31.01.2022 tarihinde yayımlanacaktır.

   İlanda belirtilen müracaat koşullarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 31.01.2022 – 04.02.2022 tarihleri ortasında müracaat yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında yayımlanacaktır.

   Sakarya Üniversitesi 2 İşçi Alacak

   MÜRACAAT KURALLARI

   ARANILAN GENEL KURALLAR

   1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

   2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

   3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

   4. Kamusal haklardan yoksun bulunmamak.

   5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

   6. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı alıyor olmamak.

   7. İmtihanda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve vazifesini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sıhhat raporu ile belgelendirmek.

   8. Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, ilan-sınav sürecinin her evresinde reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

   9. ilan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu kararları çerçevesinde daima emekçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme mühleti uygulanacaktır.

   10. İmtihana Müracaat edebilmek için ilanın açıldığı vilayette ikamet ediyor olmak.

   11. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kaideleri taşımak.

   ARANAN NİTELİKLER – Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

   Mesai saatleri içerisinde her türlü klima montaj-bakım-tamir, her türlü kazan montaj-bakım-tamir, iklimlendirme (ısıtma-soğutma) otomasyon süreçleri, chiller montaj-bakım-tamir, ve sıhhi tesisat temizsu-pissu çizgi döşeme işleri montaj test ve bakım işleri yapılacaktır. Meslek liselerinin Isıtma – Havalandırma, Isıtma ve Doğalgaz iç Tesisat, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, İklimlendirme Sistemleri, İklimlendirme ve Soğutma, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi iklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat – Isıtma, Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat (Isıtma – Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma Sistemleri, Soğutma ve Havalandırma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz) Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Aygıtları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme kısımlarından mezun olma kuralı aranmaktadır. Gaz yakıcı aygıtlar eğitimi almış olmak. (Söz konusu işçinin ısıtma tesisatlarımızın bakımı ve tamiratı işlerimizde de faydalanabilmek maksadı ile niteliklere de sahip olması talep edilmiştir.) B Sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan yerleşke alanı dışında, kent merkezi ve ilçelerimizdeki fakülte ve meslek yüksekokullarına ilişkin binalardaki arızalara müdahale edebilmek için kelam konusu binalara ulaşımı emeli ile minimum araç kullanabilme ehliyetine sahip olması talep edilmiştir.) SRC-4 evrakına sahip olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan yerleşke alanı dışında, kent merkezi ve ilçelerimizdeki fakülte ve meslek yüksekokullarına ilişkin binalardaki arızalara müdahale esnasında birtakım ünite, makine ve teçhizatın nakli ve taşıma işlerinin yapılabilmesi için bu nakliyecilik ehliyetine sahip olması talep edilmiştir.) Sıhhi tesisatçı olarak alanında en az beş yıl tecrübeli olmak ve SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

   ARANAN NİTELİKLER – İnşaat Çalışanı

   Mesai saatleri içerisinde kazma-kırma-taşıma işleri, fayans tamir tadilat işleri, duvar örme, kaba-alçı sıva, boya, izolasyon, bordür-parke kaldırma ve yine döşeme, harç yapılması, kalıp kurma, beton serme ve perdah, vb. inşaat iş ve imalat kalemleri yapılacaktır. İnşaat Personeli olarak alanında en az üç yıl tecrübeli olmak ve SGK hizmet dökümü ile belgelemek. Lise ve üstü mezuniyeti olanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

   ÇALIŞMA YERİ

   1- Sakarya Üniversitesi Esentepe Yerleşkesi

   KURA SÜREÇLERİ

   1-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

   Kura Süreçleri noter huzurunda 10.02.2022 tarihinde saat 10.00’da Sakarya Üniversitesi Rektörlük Binasında bulunan Bağlantı Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. COVİD-19 önlemleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir.

   2-Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında kurayı takip eden üç iş günü içerisinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

   KELAMLI İMTİHAN DUYURUSU VE EVRAK TESLİM SÜREÇLERİ

   1-Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır. Kelamlı imtihan için en son listede yer alan adayların; hangi evrakları teslim edeceği, doküman teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

   2- Kelamlı imtihan tarihi, yeri ve imtihana girecek adayların teslim etmeleri gereken evraklar ve doküman teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında yayımlanacaktır. Ayrıyeten yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

   3- İmtihan öncesi yapılacak doküman tesliminde koşulları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik doküman veren ve evrak vermeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

   SÖZLÜ/UYGULAMALI İMTİHAN SÜREÇLERİ

   1- Sözlü/uygulamalı imtihan, adayların işgal edecekleri meslek konumlarında ifa edecekleri vazifelerle ilgili bahisler ve eğitim seviyelerine uygun halde genel kültür alanından yapılacaktır.

   2- Yapılan sözlü/uygulamalı imtihan sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında yayımlanacaktır. Ayrıyeten yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

   İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

   İmtihan sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde imtihan şurasına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan kurulunca 10 iş günü içerisinde kıymetlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

   VAZİFEYE BAŞLAMA SÜREÇLERİ

   1- Vazifeye başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı Daima Personel Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek dokümanlar ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

   2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

   GERÇEĞE ALIŞILMAMIŞ BEYAN

   Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

   1073/1-1

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.