Sözleşmeli Er Maaşı 2022

   14.01.2022
   1.824
   Sözleşmeli Er Maaşı 2022

   Sözleşmeli Er Maaşı Temmuz 2022 Sözleşmeli Er Nasıl Olunur?

   Sözleşmeli Er maaşı Temmuz 2022 itibari ile zamlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin lüzum gördüğü kadrolara almış olduğu yetişmiş personellerdir. Rütbeleri sözleşmeli er olarak geçmektedir. Her yıl belli oranda sözleşmeli er alımı yapılmaktadır. Öncelikle askeri eğitime tabii tutulurlar sonrasında kıta görevlerine geçiş yaparlar. Sözleşmeli erler 3 yıllık sözleşme ile çalışmaktadır.

   Sözleşmeli Er Maaşı 2022

   Sözleşmeli er düz maaş olarak 7.084 TL civarında maaş alırlar. Görev bölgesine göre tazminat ücretleri 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.

   Tazminat ücretleri bulunduğu bölgenin risk faktörüne, terör oranına ve yurt dışı olup olmamasına göre değişmektedir. Örnek olarak Suriye’de sözleşmeli er 9.000 TL civarında tazminat almaktadır. Maaşına ek olarak tazminat ücreti aylık hesabına yatmaktadır. Sözleşmeli er ne kadar maaş alır aramalarınıza bu şekilde etkili cevaplar verebiliriz. Libya veya Katar bölgelerinde tazminat miktarı 11-15 bin TL arasında değişkenlik gösterebilir. Sözleşmeli er doğu maaşı yine 7.084 TL civarındadır fakat doğu tazminatıyla beraber yaklaşık 9.000 TL olmaktadır.

   Sözleşmeli Er Görev Süresi

   Söz. Er. olacak kişiler temel askeri eğitim ve yanaşık düzen eğitimleri alırlar. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlar, yetkili komutanlıklarca 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme imzalar. Sözleşmeli er her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmaları gerekir.

   Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Maaşı 2022

   Deniz kuvvetleri sözleşmeli er maaşları kava kuvvetleriyle hemen hemen aynı orandadır. Değişimler 100 TL gibi ekstra tazminat değişimleri olmaktadır. Bu nedenle deniz kuvvetleri sözleşmeli er maaşı ile kara kuvvetlerini birbirinden ayırmak mantıklı olmayacaktır.

   Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Er Maaşı 2022

   Hava kuvvetleri diğer kuvvetlere göre nispeten daha iyi görülmektedir. Ancak hava kuvvetleri sözleşmeli er maaşı da kara kuvvetleriyle aynıdır.

   Sözleşmeli Er Eğitim Maaşı 2022

   Sözleşmeli erler eğitim sırasında maaş almaktadır. Sözleşmeli er eğitim maaşı 2022 yılında 5.500 TL‘dir.

   Sözleşmeli Er Nasıl Olunur? Başvuru Koşulları 2022

   Sözleşmeli er olmak isteyenler aşağıdaki başvuru koşullarına tam uyum sağlamak zorundadır.

   • Türk vatandaşı ve erkek olmak,
   • En az ortaokul mezunu olmak,
   • Başvuru yapılan yılın Ocak ayı itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını tamamlamamış olmak,
    Askerliğine devam ediyor veya Er veya Erbaş olarak tamamlamış olmak,
    Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmemiş olmak,
   • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmamış olmak,
   • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden hüküm giymemek,
   • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
    Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla ilişiği bulunmamak,
    Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasında bulunmamış olmak.
   YORUMLAR

   1. Ali dedi ki:

    Güzel bilgilendirme teşekkür ederim