İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI İMTİHANINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU MÜRACAAT TARİHLERİ: 31.01.2022 …

   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

   KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI İMTİHANINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

   MÜRACAAT TARİHLERİ: 31.01.2022 – 28.02.2022

   Üniversitemiz Bilgi Süreç Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Yordamlar Hakkında Yönetmelik”in 8 inci unsuru uyarınca, Kontratlı Bilişim İşçisi konumunda istihdam edilmek ve tam vakitli çalıştırılmak üzere 14.03.2022 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı imtihanla 7(yedi) adet Kontratlı Bilişim Çalışanı alınacaktır.

   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

   ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) ilişkin KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı lisan puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı temel alınarak, genel ve özel kuralları sağlayan adaylardan, imtihana katılma kurallarını taşıyan ve tarzına uygun olarak başvuranlar ortasından yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontratlı bilişim işçisi durumunun 10 (on) katı aday giriş imtihanına alınacaktır.

   GENEL KURALLAR (NİTELİKLER)

   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel koşulları taşımak,

   b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

   c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

   ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin suramı ve idaresi konusunda fiyat tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, başkaları için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4 üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır)

   d) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama lisanlarının belirtildiği onaylı lisans yahut lisansüstü transkript dokümanı yahut mezun olunan kısımdan alınan eğitimi yapılan programlama lisanlarını belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama lisanlarını gösteren onaylı yazı yahut eğitim kuramlarından alınan kurs iştirak sertifikaları üzere dokümanlar kabul edilir)

   e) Vazifesini yapmasına mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak,

   f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim İşçisi olmalarına pürüz bir durumu bulunmamak,

   g) Müddeti içinde başvurmak.

   ÖZEL KURALLAR (NİTELİKLER):

   Y1 – DENEYİMLİ YAZILIMCI (6 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

   1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini düzgün derecede bilmelidir.

   2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine deneyim sahibi olmalıdır.

   3. Objeye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Objeye yönelik tasarım prensipleri vs.)

   4. .NET Framework kütüphanelerinde deneyim sahibi olmalıdır.

   5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

   6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu data tabanları konusunda deneyim sahibi olmalıdır.

   7. Entity Framework ve Linq mevzularında tecrübeli olmalıdır.

   8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

   9. Bellek idaresi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

   10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve gibisi kaynak idare araçları ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmalıdır.

   11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde deneyim sahibi olmalıdır.

   12. İnançlı yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

   13. İnsan bağlantılarına ehemmiyet vermeli, grup çalışmasına ahenk sağlayabilmelidir.

   14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

   15. İlgili alanda en az 3 yıl deneyimli olmalıdır.

   16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde deneyimli olması tercih sebebidir.

   3 -İŞ ANALİSTİ, EĞİTİM DOKÜMANTASYON TAKVİYE İŞÇİSİ (1 Kişi -2,0 Katına Kadar)

   1. Çevik prensiplerine adapte olarak yazılım geliştirme sürecinde vazife almış olmalıdır.

   2. İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, işlevsel ve teknik tahlil yapmış olmalıdır.

   3. İş üniteleri ve yazılım geliştirme grupları ile iş taleplerinin ve işlevsel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik uyumun sağlamış olmalıdır.

   4. Geliştirilen uygulamaların işlevsel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerinin koordine etmiş olmalıdır.

   5. iş akışı süreçlerinde deneyim sahibi olmalıdır ve UML diyagramlarla modelleme yapabilmelidir.

   6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni iş uygulamaları, yazılım geliştirme araçları ve metotları hakkında kendini ve çalışma halini yenileyebilmelidir.

   7. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmelidir.

   8. Projelerin tahlili, tasarımı ve test etaplarının her birinde deneyim sahibi olmalıdır.

   9. Proje idare standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu vaktinde ve kaliteli olarak oluşturabilmelidir.

   10.insan ilgilerine kıymet vermeli, kadro çalışmasına ahenk sağlayabilmelidir.

   11. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

   12.İlgili alanda en az 3 yıl deneyimli olmalıdır.

   13.Üniversite Bilgi Sistemlerinde deneyimli olması tercih sebebidir.

   MÜRACAAT HALİ, TARİHİ VE YERİ

   Müracaatlar 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri ortasında ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneli Müracaat adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son müracaat tarihi 28.02.2022 saat 17:30’dur. Başvurulan duruma ilişkin aranan kurallar için Müracaat İçin İstenilen Dokümanlar başlığında belirtilen dokümanlar müracaat sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Müracaat için gerekli evraklar yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak müracaat süreci tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen temellere uygun olmayan, faks yahut posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

   Müracaat için İstenilen Dokümanlar

   l.Fotoğraflı Müracaat Formu

   2.Özgeçmiş

   3. Onaylı Mezuniyet Evrakı: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet dokümanı yahut Lisans diploması ya da süreksiz mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı sureti.

   4. Mesleksel Çalışma Müddetlerini Gösteren Dokümanlar : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu çalışanı için hizmet evrakı

   5. Mesleksel Deneyim Kuralını Gösteren Dokümanlar : Çalışma Evrakı (Özel bölüm deneyimliler için yaptığı işin ayrıntılı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)

   6. En Az İki Programlama Lisanını Bildiğini Gösteren Evraklar : Yazılım lisanının açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım lisanının açık olarak belirtildiği ders içeriği evrakı ya da yazılım lisanlarının açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma evrakı ya da imtihan ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir iştirak dokümanı

   7.Varsa KPSS Sonuç Evrakı

   8.Varsa Yabancı Lisan Evrakı

   9. İsimli Sicil Dokümanı : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

   10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına Ait Evrak : QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

   MÜRACAAT SONUÇLARININ DUYURULMASI

   Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve özel koşulları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı lisan puanının %30’unun (yabancı lisan puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her durum aday ölçüsünün 10 (on) katı aday yazılı imtihana çağırılacaktır. Bu sıralamaya nazaran son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana çağrılacaklardır. İmtihana girecek adaylar 03.03.2022 tarihinde işçi.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

   İMTİHAN MEVZULARI, İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

   İmtihan soruları başvurduğu konumun özel koşullarında belirtilen tüm bahisleri kapsayacaktır.

   Yazılı imtihan 14.03.2022 tarihinde saat 13:30’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

   İMTİHAN HALİ

   Yapılacak imtihanlar yazılı olarak yapılacaktır.

   İMTİHANLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ

   Yazılı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Kontratlı Bilişim İşçisi Giriş İmtihanı son muvaffakiyet dereceleri tespit edilecektir. Adaylar kesin muvaffakiyet derecelerine nazaran sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

   İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI

   Yazılı imtihan sonucunda başarılı olanlar, 16.03.2022 tarihinde işçi.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

   FİYAT

   Aylık brüt kontrat fiyatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) bendine nazaran istihdam edilenlerin kontrat fiyat tavanının özel kaideler başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır. Fakat Kurum, tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

   BAŞKA KONULAR

   İlan olunur.

   1197/1-1

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.